top of page

STEA ja miesten asunnottomuus

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) vastaa niistä avustuksista, joita Veikkaus Oy:n pelituotoista jaetaan sosiaali- ja terveysalan järjestöille. STEA:n esityksestä tasa-arvoasioista vastaava sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on nyt päättänyt myöntää 485 608 euron rahoituksen Y-säätiön uuteen hankkeeseen, jonka tavoitteena on naisten asunnottomuuden vähentäminen. Hankkeessa on kyse ns. naisten asunnottomuuden nollatoleranssista.

Miesten tasa-arvo ry kysyy, miksi STEA ja STM tukevat hanketta, jonka tavoitteena on vain naisten asunnottomuuden vähentäminen? Miksi STEA ja STM eivät vaadi ja edellytä, että tuettavalla hankkeella on vähennettävä kaikkien ihmisten (siis myös miesten) asunnottomuutta? Miksi tavoitellaan nollatoleranssia vain naisten asunnottomuudelle, eikä asunnottomuuden lopettamista kokonaisuudessaan? Eikö sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen kuulu STEA:n ja STM:n tavoitteisiin? Halutessaan STEA ja STM voisivat helposti päättää, ettei avustuksia myönnetä sukupuolitetuille hankkeille ilman erityisen painavia perusteita.

Suomessa asunnottomista neljä viidesosaa on miehiä. Voisi siis kuvitella, että jos asunnottomuutta olisi jostain syystä pakko vastustaa sukupuolitetusti, niin miesten asunnottomuuden vähentäminen olisi etusijalla. Asunnottomien miesten asema on sitä paitsi usein hyvin heikko, sillä asunnottomuus on monille heistä vain yksi ongelma muiden joukossa, eikä hyvinvointiyhteiskunnan turvaverkosto toimi heidän kohdallaan. He jäävät helposti yksin ja ilman apua ongelmineen. Välinpitämättömyyden taustalla on stereotyyppinen käsitys, jonka mukaan asunnottomiksi ajautuneet miehet ovat itse vastuussa kohtalostaan ja ongelmistaan, kun taas asunnottomiksi joutuneet naiset ovat ensisijaisesti onnettomien olosuhteiden uhreja, joita koko yhteiskunnan tulee auttaa voittamaan vaikeutensa. STEA:n ja STM:n pitäisi avustustoiminnallaan nimenomaan murtaa näitä ennakkoluuloja ja tehdä selväksi, että kaikki asunnottomat, sukupuolestaan riippumatta, ovat yhtä arvokkaita ihmisiä ja yhtä oikeutettuja yhteiskunnan täysimääräiseen tukeen.

Miesten tasa-arvo ry katsoo, että STEA:n ja STM:n on tässä tilanteessa avattava laajemmin rahoituslinjaustensa perusteita. Miten STEA ja STM:n ovat varmistaneet, että niiden rahoittamat hankkeet edistävät sukupuolten välistä tasa-arvoa? Kuinka paljon STEA:n kautta on myönnetty rahaa erilaisiin sukupuolitettuihin hankkeisiin? Miksi niin on tehty? Onko STEA:n avutusten vaikutuksista teetetty sukupuolivaikutusten arviointia?

Commentaires


bottom of page