top of page

Terveydenhuollon tasa-arvo-ongelmat


Poikien hyljeksintä rokoteohjelmassa


Tasa-arvoasioista vastaava sosiaali- ja terveysministeriö on päättänyt, ettei poikia oteta mukaan HPV-rokoteohjelmaan. HPV-rokote annetaan jatkossakin vain tytöille, vaikka siitä olisi terveydellistä hyötyä myös pojille. HPV-infektio voi nimittäin aiheuttaa miehilläkin syöpää.

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun viranomaiset suhtautuvat kielteisesti poikien ja miesten terveyden ja hyvinvoinnin aktiiviseen edistämiseen. Eturauhasyöpäseulontojen aloittaminen on torjuttu, samoin kuin esitys valittujen miesikäluokkien terveystarkastusten aloittaminen. Kielteisen suhtautumisen syyksi on tarjottu milloin ylidiagnosoinnin riskiä, milloin ehdotettujen toimien väitettyä tehottomuutta, mutta loppujen lopuksi kyse on aina ollut siitä, ettei meillä kuulemma ole riittäviä resursseja. Poikien ja miesten terveydelle on asetettu hintalappu, jota ei sovi ylittää.


Naisille tarjottavat seulonnat


Resursseja kuitenkin riittää naisten terveydenhuoltoon. HPV-rokoteohjelman lisäksi naisille on tarjolla mm. seulonnat rintasyövän ja kohdunkaulan syövän varalta sekä neuvoloiden palvelut. Vuonna 2002 naisten terveydenhuoltoon käytettiin varoja 42 prosenttia enemmän kuin miesten. Rahaa siis on, mutta miehille sitä ei jostain syystä liikene. Tasa-arvolle ja terveydelle osataan meillä asettaa tarkka ja tiukka hintalappu heti kun on kysymys miehistä.

Selitykseksi ei kelpaa se, että naisille kohdistetut terveyspalvelut olisivat jotenkin parempia ja tehokkaampia, kuin mitä miehille tasa-arvon nimissä esitetyt palvelut toteutuessaan olisivat. HPV-rokote olisi tutkitusti tehokas pojille ja miehille suunnatut terveystarkastukset ovat tuottaneet erittäin hyviä tuloksia. Toisaalta esimerkiksi rintasyöpäseulontojen on arvioitu johtavan ylidiagnosointeihin ja turhiin hoitoihin, eli juuri niihin samoihin ongelmiin, joihin vedoten eturauhassyöpäseulontojen järjestämisestä on kieltäydytty. Herää epäilys siitä, että miesten ja naisten terveyspalveluja arvioidaan aivan eri mittapuulla.


Miesten tarpeisiin vastattava


Miesten terveysongelmat kuitataan yleensä vain viittaamalla miesten epäterveellisiin elämäntapoihin. On tietenkin totta, että jokainen meistä voi omilla valinnoillaan vaikuttaa omaan terveyteensä, mutta tämä pätee naisten kohdalla ihan yhtä lailla kuin miestenkin. Elintavoilla voi olla suuri merkitys juuri niiden syöpien, eli rintasyövän ja kohdunkaulan syövän, riskiin, joita meillä seulotaan. Olisiko ajateltavissa tilanne, että naisille tarjottaisiin vain syyllistäviä terveyssaarnoja eikä seulontoja? Miksi miesten pitäisi tyytyä yhtään vähempään?

Tosiasia on, että miesten keskimäärin odotettavissa oleva elinikä on selvästi alhaisempi kuin naisilla. Tätä taustaa vasten voisi kenties olettaa, että miesten ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon kiinnitettäisiin aivan erityistä huomiota, mutta paradoksaalisesti tilanne on aivan päinvastainen. Epäilemättä tässä välinpitämättömyydessä näkyy perinteinen asennoituminen miehiin: miesten odotetaan itse ratkaisevan ongelmansa ja kestävän elämänsä vastoinkäymisiä tyynesti ja valittamatta. Laajemmassa mittakaavassa miehiä pidetään uhrattavissa olevana resurssina, tykinruokana, jonka hyvinvoinnista huolehtimisen ei ole katsottu olevan yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta kriittisen tärkeää.


Ministeriön otettava vastuu


Tasa-arvoasioista vastaavana ministeriönä sosiaali- ja terveysministeriöltä on kuitenkin lupa odottaa ja vaatia paljon enemmän. Eivät asiat muutu parempaan ja tasa-arvoisempaan suuntaan, jos mitään uutta ei edes yritetä. Ministeriön on luovuttava ylimielisestä ja vähättelevästä asenteestaan poikien ja miesten terveyden ja hyvinvoinnin suhteen ja ryhdyttävä aktiivisesti kantamaan vastuutaan sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisestä.

Miesten tasa-arvo ry vaatii STM:ää ryhdistäytymään välittömästi. Sosiaali- ja terveysministeriön on viipymättä ilmoitettava, mihin konkreettisiin toimiin se aikoo ryhtyä miesten odotettavissa olevan eliniän nostamiseksi naisten odotettavissa olevan eliniän tasolle. Miehille on organisoitava vastaavanlaajuiset ennaltaehkäisevän terveydenhuollon palvelut, joista naiset ovat päässeet nauttimaan jo vuosien ajan.

_____________________________________

Lähteet:

http://yle.fi/uutiset/hpv-rokote_pysyy_tyttojen_juttuna__ministerio_torppaa_rokoteohjelman_laajentamisen/7264742

http://yle.fi/uutiset/vaitos_hpv-rokote_pitaisi_antaa_myos_pojille/7121468

http://yle.fi/uutiset/hpv-rokotteen_ottamisessa_on_selvia_aluellisia_eroja/7749843

http://henrylaasanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/2010/04/13/miesten-tasa-arvo-ongelmien-top-10, http://yle.fi/vintti/yle.fi/genreportaalit/portaali-933.html?genre=terveys&osannimi=ajassa_yhteiskunta&jutunid=3355

http://www.mediuutiset.fi/uutisarkisto/kundit+saatiin+kondikseen/a128075, http://deski.fi/9/kundit-kondikseen-hankkeella-hyvia-tuloksia-6371, http://www.hs.fi/sunnuntai/a1380341229044

http://yle.fi/uutiset/tutkimus_rintasyopaa_hoidetaan_liian_herkasti/6356150, http://www.terve.fi/rintasyopa/1-pelastuu-3-ylihoidetaan-tata-syopaa-hoidetaan-myos-turhaan http://www.breastcancer.org/risk/factors/weight, http://www.hus.fi/sairaanhoito/sairaanhoitopalvelut/syopataudit/syopapotilaan-hoitopolut/rintasyopapotilaan_hoitopolku/rintasyovan-riskitekijat/Sivut/default.aspx, http://www.cancer.fi/tietoasyovasta/syopataudit/kohdunkaula/

http://www.iltasanomat.fi/terveys/art-1288585008119.html

Comments


bottom of page