top of page

Tiedote: Miehet kuolevat – naiset kärsivät? Koronan sukupuolivaikutukset ja THL

Koronavirusepidemia on osoittanut, että Suomen varautuminen tartuntaepidemiaan on ollut puutteellista. Myrskyn silmään on joutunut erityisesti Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL), jota on arvosteltu hitaasta reagoinnista koronavirusepidemiaan ja paikoin myös kangerrelleesta tiedottamisesta[i]. On väitetty, että THL:n ongelmat johtuisivat aiemmin tehdyistä leikkauksista[ii]. Miesten tasa-arvo ry (MTA) katsoo kuitenkin, että kyse ei ole käytettävissä olevien resurssien määrästä, vaan priorisoinneista. MTA:n mielestä THL:n tärkeimpänä prioriteettina tulee olla kansalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Kaikki muu on toissijaista. Koronavirusepidemian aikanakin THL:n tasa-arvotiedon keskuksella on näyttänyt riittävän resursseja jatkaa identiteettipoliittista ja feminististä politikointiaan. Tässä esimerkkinä yksi tasa-arvotiedon keskuksen maaliskuinen twiitti:

MTA vaatii, että koronakriisin mentyä ohitse, THL:n toimintatavat ja resurssien käyttö arvioidaan tarkkaan uudelleen. Missään tapauksessa rajallisia resursseja ei pidä enää koskaan tuhlata ideologisesti värittyneeseen politikointiin. MTA korostaa, että tutkittua, ideologisesti neutraalia, tietoa tasa-arvosta tarvitaan kriisioloissakin poliittisen päätöksenteon tueksi.

MTA toteaa, että THL ei ole tällaista tietoa kyennyt, tai halunnut, tuottaa. Vaikka koronaan Suomessa kuolleista 69 % on miehiä (kuolleiden sukupuolijakauma julkaistiin vasta 10.4. MTA:n sitä vaadittua)[iii] ja vaikka ulkomaisen tilastotiedon valossa viimeistään helmikuun loppupuolta lähtien tiedossa on ollut, että koronavirusepidemia tappaa paljon enemmän miehiä kuin naisia[iv], ei THL ole tehnyt elettäkään nimenomaan miesten varoittamiseksi tai suojelemiseksi. Päinvastoin THL väittää 8.4.2020 julkaistussa koronavirusepidemian sukupuolivaikutusten arvioinnissaan, ettei miesten kuolleisuus olisi juuri sen suurempi kuin naisten[v]. Kun vielä huomioidaan, että yleisesti tiedetään miesten vastustuskyvyn virustartunnoille olevan sukupuolten välisistä biologisista eroista johtuen heikompi kuin naisilla, ja se, että miesten elinajanodote on yli viisi vuotta naisia lyhyempi (suurin osa koronaan kuolleista on ikääntyneitä), johtopäätös on aivan väistämätön: koronavirusepidemia on miehille huomattavasti vaarallisempi kuin naisille. Tämä on todellinen skandaali. Jos miehet olisivat saaneet faktaperusteista tietoa koronan vaarallisuudesta, he olisivat saattaneet suojautua siltä paremmin ja he saattaisivat yhä olla elossa. Kuka kantaa vastuun tästä edesvastuuttomasta ja tuhoisasta ratkaisusta?

Koronavirusepidemian sukupuolivaikutusten arvioinnissaan THL keskittyy yksinomaan epidemian naisille mahdollisesti aiheuttamiin ongelmiin. Miesnäkökulmaa ei ole huomioitu lainkaan. Epidemian rajoitustoimien talousvaikutuksia, kuten lomautuksia, irtisanomisia tai yrittäjien, joista suurin osa miehiä, talousvaikeuksia ei arvioinnissa mainita lainkaan. Eikä kirjoituksessa mainita asunnottomien, joista valtaosa on miehiä, aseman heikkenemistä. Koronan tartuntavaaran väitetään kohdistuvan vain naisvaltaisilla aloilla työskenteleviin, kuten hoitajiin. Miesvaltaisilla aloilla, kuten vaikkapa joukkoliikenteessä, poliisi- tai pelastustoimessa työskentelevien tai varusmiehinä palvelevien tartuntariskiä ei huomioida. Hoitoalan hyvää työllisyystilannetta ei arvioinnissa oteta liioin huomioon. Koulujen ollessa suljettuja väitetään hoitovastuun ja vastuun kotitöistä kuormittavan vain naisia. Samoin rajoitustoimien katsotaan lisäävän ainoastaan naisiin kohdistuvan lähisuhdeväkivallan riskiä.

MTA toteaa THL:n arvioinnin koronavirusepidemian sukupuolivaikutuksista olevan todella puutteellinen, yksipuolinen ja asenteellinen esitys. Mitään poliittisia päätöksiä ei pidä rakentaa näin huonosti tutkitulle pohjalle.

MTA vaatii, että THL tiedottaa avoimesti ja rehellisesti koronavirusepidemian sukupuolivaikutuksista ja lopettaa miehiin kohdistuvan vaaran vähättelyn. Testattujen ja tehohoidossa olevien sukupuolijakaumat on myös julkaistava. Miehille on selkeästi tiedotettava, että he kuuluvat riskiryhmään. Syyt miesten suurempaan kuolleisuuteen on selvitettävä perusteellisesti, ennakkoluulottomasti ja faktaperusteisesti, ilman mitään ideologista painolastia. Riskiryhmään kuuluvina miesten terveyden ja hyvinvoinnin turvaaminen on otettava yhdeksi koronavirusepidemian vastaisen taistelun prioriteeteista. Miesten suuremman kuolleisuuden vähentämiseksi on tehtävä kaikki mahdollinen. THL:n on osoitettava, että se pitää miesten terveyttä ja hyvinvointia yhtä suuressa arvossa kuin naistenkin.

 

Comments


bottom of page