top of page

Vaalipaneelin osallistujien ”hallitusohjelma” miesten tasa-arvo-ongelmien korjaamiseksiTimo Latikka (kesk), Elina Laavi (kok), Kari Uotila (vas), Simon Elo (ps)


Tasa-arvon päivänä 19.3.2011 pidettiin Helsingissä Miesjärjestöjen keskusliitto ry:n toimitiloissa kaikkien puolueiden yhteinen vaalipaneeli, jonka järjesti Miesten tasa-arvo ry.  Paneelin kaikki 10 osallistujaa kannattivat Tasa-arvolain muuttamista siten, että lain tavoitteeksi nostetaan selkeästi ja yksiselitteisesti sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen. Tämä merkitsisi muutosta nykytilanteeseen, jonka pohjana on 1980-luvulla annettu hallituksen esitys, jossa Suomen tasa-arvolain ja tasa-arvopolitiikan tavoitteeksi linjattiin naisten aseman parantaminen.

Miesten tasa-arvo ry:n puheenjohtaja Juuso Ernon mukaan ”Tasa-arvolain tavoitteen selkeyttäminen on välttämätön askel, jotta myös miesten tasa-arvo-ongelmia voitaisiin ryhtyä korjaamaan tasa-arvopolitiikan keinoin”.

Paneelin jäsenet osallistuivat jo ennen paneelia mielipidekyselyyn. Kun osallistujien vastauksista koottiin kaikki ne toimenpide-ehdotukset, joilla oli vahva kannatus osallistujien keskuudessa, saatiin muodostettua oheinen ”hallitusohjelma” vaaleissa valittavalle uudelle hallitukselle.

”Jos seuraavalla hallituskaudella toteutetaan panelistien kannattamat 29  toimenpidettä, saadaan tasa-arvo vähitellen koskemaan Suomessa myös miehiä”, toteaa Miesten tasa-arvo ry:n puheenjohtaja Juuso Erno.

Comments


bottom of page