top of page

Yhdistyksen kannanotto STM:n selontekoon hallituksen tasa-arvopolitiikasta

Miesten tasa-arvo ry kiittää mahdollisuudesta ottaa kantaa valtioneuvoston selontekoon naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta. Lausuntopyyntössä esitettiin seuraavaa:

Valtioneuvoston selonteko naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta tehdään nyt Suomessa ensimmäistä kertaa. Selonteon tavoitteena on arvioida suomalaista tasa-arvopolitiikkaa ja tasa-arvopoliittisia toimia eri politiikka-alueilla erityisesti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Arvioinnin lisäksi keskeinen osa selontekoa ovat esitykset tasa-arvopolitiikan tulevaisuuden linjauksiksi. Selontekoa valmisteleva työryhmä on juuri aloittanut toimintansa. Selonteko annetaan eduskunnalle syksyllä 2010.

Järjestöiltä ja muita kuultavilta tahoilta pyydetään kommentteja ja ehdotuksia erityisesti liittyen selonteon teemoihin ja selonteossa teemojen alla käsiteltäviin keskeisiin kysymyksiin. Selonteon pääteemat ovat:– Päätöksenteko: sekä yksityinen sektori että poliittinen päätöksenteko ja sen valmistelu – Työelämä sekä työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen – Naisiin kohdistuva väkivalta – Koulutus ja tutkimus – Valtavirtaistaminen tasa-arvopolitiikan strategiana – Tasa-arvopolitiikan organisaatio ja sen muutokset

Miesten tasa-arvo ry suhtautuu lausunnossaan kriittisesti jo ennalta lukkoon lyötyihin pääteemoihin, joissa miesten tasa-arvo-ongelmat eivät tule riittävän selvästi esiin. Yhdistyksen lausunto on luettavissa kokonaisuudessaan täällä.

Commentaires


bottom of page