top of page
  • Miesten tasa-arvo ry

Miesten tasa-arvo ry: Ihmisoikeuksilla ei ole sukupuoltaSuomessa on pitkään vallinnut vahva konsensus siitä, että suomalainen yhteiskunta rakentuu tietyille yhteisille arvoille, joihin lukeutuvat mm. sukupuolten välisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kannattaminen sekä kaikkien ihmisten ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Miesten tasa-arvo ry (MTA) on erittäin pahoillaan siitä, että meiltä löytyy vielä vuonna 2023 toimijoita, jotka eivät jaa tätä arvopohjaa. Ihmisoikeusliitto, Suomen Amnesty ja Mannerheimin lastensuojeluliitto sekä 32 muuta järjestöä vaativat nimittäin yhteisessä kannanotossaan, että seuraavan hallituksen olisi tartuttava toimeen tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltämiseksi kokonaan[i]. Kaunistelematta on todettava se, että nämä järjestöt tukevat siis vahvasti poikien sukuelinten rituaalisilpomisen jatkamista ja rikoslain sukupuolittamista.


MTA tuomitsee järjestöjen kannanoton täysin. MTA muistuttaa, että kansainväliset ihmisoikeussopimukset, joiden noudattamiseen Suomi on sitoutunut, perustuvat ajatukselle siitä, että kaikki ihmiset ovat arvoltaan ja oikeuksiltaan tasavertaisia. Suomen perustuslaki kieltää myös ihmisten asettamisen eriarvoiseen asemaan lain edessä sukupuolen perusteella. Kannanotollaan järjestöt ovat asettuneet jakamattomia ihmisoikeuksia ja sukupuolten välistä tasa-arvoa vastaan. Ne tukevat lainsäädännöllisen sukupuolisyrjinnän lisäämistä Suomessa ja sitä, että ihmisen ihmisoikeudet riippuisivat hänen sukupuolestaan. Nämä järjestöt edustajineen pitävät poikia vähempiarvoisina (tuskin edes ihmisarvoisina) kuin tyttöjä. On surullista, että järjestöiltä, jotka julkisesti esittävät olevansa ihmisoikeuksien, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon puolella, ei löydy tositilanteessa selkärankaa seisoa näiden arvojen tukena, eikä vähäisintäkään inhimillistä empatiakykyä silvottavia poikavauvoja kohtaan.


MTA vaatii seuraavaa hallitusta kieltämään kaikkien lasten, sukupuolesta riippumatta, sukuelinten silpomisen. Lisäksi MTA vaatii, että kannanoton allekirjoittaneiden järjestöjen tukeminen julkisista varoista on lopetettava kokonaan. Koska allekirjoittajien joukosta löytyvät myös suoraa valtion budjettitukea saavat Naisasiajärjestöjen Keskusliitto, Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS ja Monika-naiset, on laki eräiden naisjärjestöjen valtionavusta kumottava. Tuo laki on säädetty sillä perusteella, että siten edistettäisiin sukupuolten välistä tasa-arvoa, mutta kun rahoja nyt käytetään täysin avoimesti sukupuolisyrjinnän edistämiseen, on laki menettänyt perustelunsa. Kaikkien allekirjoittaneiden järjestöjen edustajien kuulemisesta asiantuntijoina ihmisoikeuksiin, lapsen oikeuksiin, yhdenvertaisuuteen tai tasa-arvoon liittyvissä kysymyksissä on niin ikään luovuttava.


Ihmisoikeudet ja tasa-arvo eivät ole asioita, joiden suhteen voitaisiin tehdä kompromisseja; joko ollaan niiden puolella tai sitten ollaan niitä vastaan. Valtiovallan on tehtävä selväksi se, ettei Suomessa hyväksytä avoimesti sukupuolisyrjinnän ja ihmisoikeuksien sukupuolittamisen puolesta liputtavia järjestöjä.


Comments


bottom of page