top of page
  • Miesten tasa-arvo ry

Miesten tasa-arvo ry: poikien on saatava olla poikia päiväkodeissakinMiesten tasa-arvo ry (MTA) pitää erittäin huolestuttavana tietoja, että suomalaisissa päiväkodeissa ei haluta hyväksyä sitä, että pojat leikkisivät toisten poikien kanssa perinteisesti poikien leluiksi katsotuilla leikkivälineillä, kuten vaikkapa autoilla. On esitetty, että päiväkodeissa ryhdyttäisiin arpomaan, kuka saa leikkiä kenenkin kanssa ja millä leluilla kukin lapsia saa leikkiä.[i] Tällä tavalla pyritään puristamaan pojat ja tytöt samaan, ylhäältä annettuun muottiin. Se, että poikaa kielletään leikkimästä autoilla toisten poikien kanssa, on ihan yhtä turmiollista kuin että poikaa kiellettäisiin leikkimästä nukeilla tyttöjen kanssa. Mutta vain ensiksi mainittua pyritään edistämään suomalaisissa päiväkodeissa Opetushallituksen tuella.


MTA:n mielestä tällaista pakottamista voi hyvin pitää jopa henkisenä väkivaltana lapsia kohtaan. Juuri leikin pitäisi olla lapsista itsestään lähtevää ja antaa vapaata tilaa heidän mielikuvitukselleen. On tutkittu tosiasia, että poikien ja tyttöjen kiinnostuksen kohteissa on keskimäärin eroja, jotka johtuvat sukupuolten välisistä biologisista eroista. Sukupuolisensitiivinen kasvatus ei tarkoita sitä, että biologisten sukupuolten olemassaolo kielletään ja niiden ilmaiseminen tukahdutetaan, vaan sitä, että sukupuolierot hyväksytään ja että ne otetaan positiivisella tavalla huomioon.


On hyväksyttävä se, että pojat ovat poikia, mitä kaikkea se sitten tarkoittaakaan. On hyväksyttävä, että poikien kiinnostuksen kohteet, puhuttiinpa sitten leikeistä, harrastuksista tai oppiainevalinnoista, saavat olla täysin ns. perinteisten sukupuolistereotypioiden mukaisia (tai niistä poikkeavia, jos poika vain itse niin haluaa). Poikia on kaikissa tilanteissa tuettava ja kannustettava eteenpäin ihan siinä missä tyttöjäkin. 


MTA:n mielestä suomalaisia päiväkoteja, kouluja tai korkeakouluja ei tällä hetkellä voi kutsua ainakaan poika- tai miesystävällisiksi paikoiksi. Kouluissa on havaittu, että (nais)opettajat rankaisevat poikia heidän käytöksestään ja temperamentistaan antamalla heille huonompia arvosanoja, kuin mihin poikien osaamistaso heidät oikeuttaisi. Kolmannen asteen oppilaitosten opiskelijavalinnoissa on käytössä erilaisia järjestelyjä, joilla suositaan miesvaltaisille aloille pyrkiviä naisia, mutta vaikka korkeakoulumaailma on vuosi vuodelta yhä naisvaltaisempi, ei sinne pyrkiä miehiä suosivia valintamenettelyjä ole käytössä millään alalla. Kun järjestelmä on tällainen, ei todellakaan ole mikään ihme, että pojat ja miehet pärjäävät huonommin koulutuksessa ja myös viihtyvät siellä huonommin.


MTA katsoo, että viimeisten vuosikymmenten aikana suomalaista koulutusjärjestelmää on kehitetty tasa-arvon kannalta ihan väärään suuntaan. Surkea tasa-arvotilanne on suoraa seurasta tehdyistä valinnoista. Koulutusjärjestelmämme ei edistä sukupuolten välistä tasa-arvoa, se vähentää sitä. Jotta suunta saataisiin muutettua, on koulutusjärjestelmän kehittämisestä kitkettävä intersektionaalinen ideologia, biologian kieltäminen ja naiskeskeisyys.


Comments


bottom of page