top of page
  • Miesten tasa-arvo ry

Miesten tasa-arvo ry vaatii selvitystä Janakkalan kunnan koulujen tasa-arvotilanteesta

Janakkalan kunnan Tervakosken yhteiskoulu on ryhtynyt erityistoimiin tyttöjen kasvaneen ahdistuksen torjumiseksi.[i]


Miesten tasa-arvo ry (MTA) pitää hyvänä ja tärkeänä, että kouluissa yritetään etsiä keinoja koululaisten ahdistuksen vähentämiseksi, vaikka MTA:n mielestä ensisijaisen kasvatuksellisen vastuun on luonnollisesti kuuluttava vanhemmille. MTA pitää kuitenkin hyvin erikoisena sitä, että osa Tervakosken yhteiskoulun käyttöön ottamista toimista on kohdennettu vain tytöille. Vaikka pojilla olisi ahdistusta ja stressiä, he eivät ole tervetulleita koulun järjestämään voimavararyhmään.  Pojat saavat jäädä, kuten Suomessa niin tyypillistä on, ongelmineen aivan oman onnensa nojaan. Tätä voi kutsua sukupuolisyrjinnäksi.


Yhteisten resurssien kohdentamista nimenomaan tyttöjen tukemiseen epäilemättä perustellaan sillä, että tutkitusti tytöt kärsivät ahdistuksesta enemmän kuin pojat. MTA katsoo, että vastaavasti poikien tutkitusti ja tilastollisesti todettu huonompi koulumenestys ja oppimistulokset pitäisi yhtä lailla huomioida koulujen toiminnassa. MTA haluaa tietää, mihin poikaerityisiin toimiin Janakkalan kunta ja Tervakosken yhteiskoulu ovat ryhtyneet poikien oppimistulosten ja koulumenestyksen parantamiseksi. Onko poikien oppimismotivaation lisäämiseksi esimerkiksi perustettu poikien voimavararyhmää?


MTA muistuttaa, että tasa-arvolaki velvoittaa koulut ja opetusta järjestävät kunnat toimiin sukupuolten välisten oppimiserojen poistamiseksi[ii]. Mitä Janakkalan kunta on ihan konkreettisesti tehnyt tämän lakisääteisen velvollisuutensa täyttämiseksi? Mitä virkaa on lainsäädännöllä, jota ei käytännössä tarvitse noudattaa, jos ei viitsi tai halua? MTA vaatii, että Janakkalan kunnan koulujen tasa-arvotilanteesta on saatava perusteellinen selvitys. Onko tasa-arvoiset mahdollisuudet pojalleen haluavien vanhempien parempi muuttaa muualle tai ainakin siirtää poikansa toiseen kouluun?


MTA katsoo, että Janakkalan kunnan Tervakosken yhteiskoulun toiminta osoittaa surullisella tavalla sen, miten syvästi epätasa-arvoinen, mies- ja poikavihamielinen yhteiskunta Suomi oikeasti on. Kun tytöillä on jokin tarve, resursseja löytyy ja toimenpiteisiin ryhdytään heti. Mutta kun pojilla on tarpeita ja ongelmia, resursseja ei löydy, eikä mihinkään toimiin tartuta. Eikä peruskoulussa harjoitettavasta sukupuolisyrjinnästä kertovassa, verorahoitteisen YLE Uutisten jutussa ole yhtään ainutta kriittistä sanaa. Perusopetuksessa harjoitettava sukupuolisyrjintä on toimittajille ihan hyväksyttävää, kun se kohdistuu poikiin. Ei voi puhua edes nollasummapelistä, kun poikia ei lasketa edes pelikentän vaihtoaitioon. Kaikki eivät todellakaan pelaa tasa-arvon mallimaata esittävässä Suomessa.


Kun MTA on esittänyt poikaerityisiin toimiin tarttumista koulutuksen tasa-arvon edistämiseksi, ovat erilaiset asiantuntijat usein vastanneet meille, että onhan meillä huonosti pärjääviä tyttöjäkin tai että pojat eivät ole homogeeninen ryhmä, joten mitään poikaerityisiä toimia ei voida edes suunnitella. Kukaan näistä asiantuntijoista ei nyt muistuta Janakkalan kuntaa siitä, että stressaantuneita ja ahdistuneita poikiakin löytyy, tai että tytöt ovat liian heterogeeninen ryhmä, jotta tyttöerityisiin toimiin voitaisiin edes ryhtyä. Tämä kertonee aika paljon näiden asiantuntijoiden asiantuntemuksesta, asenteista ja tasosta.

Comments


bottom of page