top of page

Tasa-arvon sotkemisesta sotahommiin

Puolustusministeri Jussi Niinistö (ps.) ja hänen erityisavustajansa Petteri Leino ovat tuoneet esille näkemyksensä, jonka mukaan Suomessa ei pitäisi uudistaa asevelvollisuusjärjestelmäänsä Norjan mallin mukaan tasa-arvoiseksi, koska sellaiseen ei heidän mielestään olisi sotilaallista tarvetta tai taloudellista mahdollisuutta[1]. Se, että nykyinen asevelvollisuusjärjestelmä on kiistatta miehiä sukupuolen perusteella syrjivä, ei tunnu heitä haittaavan.

Naapurimaassamme Norjassa asevelvollisuus koskee nykyisin siis sekä miehiä, että naisia. Asepalveluksen suosio on ollut huomattava, ja palveluspaikoista käydään kilpailua. Norjan armeija saa palvelukseensa parhaimmat ja motivoituneimmat sukupuolesta riippumatta.[2] Eikö myös Suomen armeijan kannalta olisi tavoiteltava tilanne, että palvelukseen voitaisiin valita parhaimmat mahdolliset ihmiset, sukupuolesta riippumatta? Maanpuolustustahto on Suomessa korkealla, joten hyvistä tulijoista tuskin olisi pulaa, etenkään, jos palveluksen suorittamisesta voisi vielä hyötyä ammatillisesti tai opiskeluissa. Tai kenties jopa verotuksellisesti?

Sitä paitsi, asevelvollisuuden voi Suomessa myös suorittaa siviilipalveluksena. Kun meillä kerran hyväksytään se, että nuoret miehet voidaan vankeusrangaistuksen uhalla ottaa monenlaisiin tehtäviin ”ilmaiseksi” työvoimaksi, miksi niin ei voitaisi tehdä myös nuorten naisten kohdalla? Ministeri Niinistön tai erityisavustaja Leinon selitykset eivät ainakaan anna mitään vastausta tähän. Luulisi heidän tietävän, että juuri meillä Suomessa on positiivista kokemusta naisten panoksen merkittävyydestä myös sotatilanteessa.

Puolustusministeri Niinistö ja erityisavustaja Leino erehtyvät kuvitellessaan, että kyse olisi nyt vain puolustusvoimien välittömistä tarpeista tai valtion taloudellisista resursseista. Kyse on ensisijaisesti arvoista. Yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta. Jos näillä yhteisesti päätetyillä perusarvoilla ei ole mitään väliä, mitä tässä lopulta edes puolustetaan?

Perustuslaissa säädetään, että Suomessa ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan esim. sukupuolen perusteella. Vain miehiä koskeva asevelvollisuus on räikeässä ristiriidassa perustuslain kanssa. Tästä, perustuslain kuudennessa pykälässä säädetystä yhdenvertaisuudesta lain edessä, voidaan poiketa vain hyväksyttävästä syystä[3]. Vain miehiä koskeva asevelvollisuus muodostaa poikkeuksen, mutta mitään hyväksyttävää syytä sille ei ole koskaan kyetty esittämään. Onko mitään hyväksyttävää syytä olemassakaan?

Hyväksyttäväksi syyksi ei kelpaa se, että tasa-arvolle ei olisi jonkun, edes ministerin tai kenraalin, mielestä ”tarvetta” tai se, että sukupuolten välisen tasa-arvon toteuttaminen maksaisi rahaa. Kysymys on nyt perustuslaissa säädettyjen perusoikeuksien toteuttamisesta. Perustuslain noudattaminen ei ole viranomaisille mikään mielipidekysymys. Jos perusoikeuksien toteuttaminen maksaa rahaa, se raha on järjestettävä. Tasa-arvolle ei voi asettaa hintalappua silloinkaan, kun sen edistäminen edellyttää miesten oikeuksien ja aseman parantamista. Sitä paitsi väite siitä, että Norjan malli olisi, Suomen tarpeisiin ja olosuhteisiin luonnollisesti sopivasti sopeutettuna, nykyjärjestelmää huonompi vaihtoehto uskottavan maanpuolustuksen järjestämiseksi, on vain väite. Se ei perustu tutkittuun tietoon.

Tasa-arvolaissa viranomaisille asetetaan lisäksi velvoite edistää sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista. Viranomaisten on erityisesti muutettava niitä olosuhteita, jotka estävät tasa-arvon toteutumista[4]. Tämä velvoite koskee myös Puolustusministeri Niinistöä ja erityisavustaja Leinoa. Halusivat he sitä itse tai eivät.

Miesten tasa-arvo ry vaatii Suomen hallitusta ja puolustusministeri Jussi Niinistöä tarttumaan välittömästi toimeen nykyisen, miehiä sukupuolen perusteella syrjivän asevelvollisuuden korvaamiseksi maanpuolustusjärjestelmällä, joka on sopusoinnussa perustuslaissa säädettyjen perusoikeuksien kanssa. Miesten tasa-arvo ry suosittelee hallitukselle ja ministeri Niinistölle perusteellista ja ennakkoluulotonta perehtymistä Norjan tasa-arvoisempiin maanpuolustusratkaisuihin. Tasa-arvoisesti toteutettu maanpuolustus on tehokasta ja uskottavaa maanpuolustusta. Suomi ei saa jäädä muiden Pohjoismaiden tasa-arvokehityksestä jälkeen.

______________________________

Commenti


bottom of page