• Miesten tasa-arvo ry

Arvoisa ritarikuntien hallitus,


Miesten tasa-arvo ry haluaa toivottaa teille kaikille hyvää isänpäivää!

Samalla Miesten tasa-arvo ry esittää, että tulevina isänpäivinä valtiovalta palkitsisi ansioituneita isiä valtiollisin kunniamerkein.


Yhdistyksemme katsoo, että nykyisin isänpäivän ja äitienpäivän palkitsemiskäytäntöjen välillä vallitsee hyvin suuri epäsuhta. Toukokuussa äitienpäivänä tasavallan presidentti antaa juhlallisessa tilaisuudessa useille kymmenille ansioituneille äideille Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan I luokan mitalin kultaristein. Isänpäivänä marraskuussa sosiaali- ja terveysministeriö palkitsee yhdestä kolmeen isää ”Vuoden isä” – palkinnolla. Äitienpäivän palkitsemisten perinne on, sinänsä ymmärrettävistä historiallisista syistä johtuen, pidempi ja vakiintuneempi. Ajat ja vanhemmuus ovat kuitenkin muuttuneet. Perinteet eivät saa muodostua esteeksi sukupuolten välisen tasa-arvon ja yhdenvertaisen vanhemmuuden edistämiselle. Mielestämme olisi erittäin tärkeää, että ansioituneet isät saavuttaisivat viimein tasa-arvoisen aseman ansioituneiden äitien rinnalla ja että valtiovallan tasavertainen arvostus näkyisi myös heille jaettavien tunnusten määrässä ja arvossa.


Nykyinen palkitsemiskäytäntöjen epätasa-arvoisuus ylläpitää nähdäksemme yhteiskunnassa käsitystä vanhempien eriarvoisuudesta. Tästä eriarvoisuudesta kärsivät kaikki, sillä sen seurauksena vastuun lapsista ajatellaan yhä kuuluvan ensisijaisesti äidille ja isän merkitystä lapsille aliarvioidaan. Kovimman hinnan eriarvoisesta vanhemmuudesta maksavat lopulta lapset, etenkin riitaisissa erotilanteissa. Vaikka erilaisissa tasa-arvotapahtumissa ja -ohjelmissa usein puhutaan yhdenvertaisen vanhemmuuden edistämisen tärkeydestä, niin ero äitienpäivän ja isänpäivän palkitsemisissa osoittaa mielestämme selvästi, että viime kädessä äitiyttä ja äitejä pidetään Suomessa vielä vuonna 2020 arvokkaampina ja tärkeämpinä, kuin isyyttä ja isiä.


Miesten tasa-arvo ry toteaa tyytyväisenä, että isänpäivän asema on viimeisten vuosikymmenten aikana vahvistunut Suomessa. Kansalaisjärjestö Isät lasten asialla ry esitti isänpäivän muuttamista viralliseksi liputuspäiväksi jo vuonna 2014. Miesten tasa-arvo ry antoi tukensa tälle aloitteelle vuonna 2015. Esitys ei silti saanut yksinomaan positiivista vastaanottoa. Sitä vastustettiin perinteisiin vedoten. Sitä pidettiin tarpeettomana, sillä isänpäivä oli jo vakiintunut liputuspäivä. Sitä vastustettiin myös siksi, että liputuspäivän virallistaminen edellytti lainsäädännön muuttamista, mitä esityksen vastustajat pitivät hyvin vaikeana, elleivät jopa mahdottomana. Kuitenkin viime vuonna isänpäivä muutettiin viralliseksi liputuspäiväksi. Muutos, joka ei siis ollutkaan mahdoton, oli toteutuessaan useimpien mielestä symbolisesti tärkeä osoitus siitä arvostuksesta, jota isiä kohtaan Suomessa laajalti tunnetaan.


Vastaavasti ansioituneiden isien palkitseminen virallisilla valtiollisilla kunniamerkeillä, jota Miesten tasa-arvo esitti ensimmäisen kerran jo vuonna 2011, edistäisi yhdenvertaista vanhemmuutta Suomessa. Tasa-arvoinen palkitseminen osoittaisi, että valtiovallan silmissä isät ovat vanhempina ihan yhtä arvokkaita kuin äidit. Sen toteuttaminen ei ole lainkaan mahdotonta, jos toteuttamiseen vain löytyy tahtoa.

Jäämme odottamaan vastaustanne.

Kunnioittavasti,

Miesten tasa-arvo ry

  • Miesten tasa-arvo ry

Isänpäivänä muistamme ja kunnioitamme isiä. Tänä vuonna Miesten tasa-arvo ry (MTA) haluaa nostaa erityisesti esiin espoolaismiehen (jota on lehdissä kutsuttu ”Janiksi” tai ”Ristoksi”), joka on hovioikeuden päätöksellä velvoitettu maksamaan 50 000 euroa elatusmaksuja lapsesta, jonka isä hän ei oikeasti ole[i]. MTA katsoo, että tämä oikeusmurha osoittaa konkreettisesti, että vuonna 2015 uudistettu isyyslaki[ii] on täysin epäonnistunut. Lakia ei uudistettaessa modernisoitu riittävästi. MTA esitti aikanaan, että isyyslakiin olisi kirjattu säännös automaattisista DNA-testeistä isyyden varmistamiseksi jokaisen syntyvän lapsen kohdalla[iii]. Testauksella voitaisiin estää isyyshuijaukset ja varmistaa se, että kansainvälisessä Lapsen oikeuksien sopimuksessa[iv], jonka noudattamiseen Suomi on sitoutunut, säädetty lapsen oikeus tuntea vanhempansa ja olla heidän hoidettavanaan myös oikeasti toteutuu.


Nähtäväksi jää, jatkuuko espoolaismiehen tapauksen käsittely oikeusteitse vielä pidemmälle. MTA:n mielestä hovioikeuden päätös osoittaa joka tapauksessa kiistattomasti sen, että isyyslaki on avattava uudestaan. Nykymuotoinen isyyslaki ei ole lapsen oikeuksia, sukupuolten välistä tasa-arvoa ja yhdenvertaista vanhemmuutta edistävä, vaan hyväksikäytön ja sukupuolisyrjinnän mahdollistava laki[v]. Se on tällä kertaa uudistettava niin, että isyyshuijauksista tehdään loppu. Tieteellinen ja teknologinen kehitys on mahdollistanut lapsen oikeuksien ja tasa-arvon toteutumisen turvaamisen. Lainsäädännön on seurattava aikaansa.


Voimia ja jaksamisia kaikille niille miehille, jotka ovat joutuneet isyyshuijauksen uhriksi!


Hyvää isänpäivää kaikille!


[i] https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/jani-joutuu-maksamaan-50-000-euroa-elatusmaksuja-lapsesta-jonka-isa-han-ei-ole-nain-hovioikeus-perusteli-paatosta/7957236, https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/fe05c89a-db7a-4d67-923d-c412a3872d42. https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006673027.html, https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006670236.html

[ii] https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150011

[iii] https://www.miestentasa-arvo.fi/2011/11/08/miesten-tasa-arvo-ryn-lausunto-isyyslain-uudistamistarpeista/, https://www.miestentasa-arvo.fi/2014/01/15/miesten-tasa-arvo-ryn-lausunto-isyyslain-uudistamiseen/

[iv] https://finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1991/19910060/19910060_2,

[v] https://www.miestentasa-arvo.fi/2020/01/30/miesten-tasa-arvo-ryn-kannanotto-nykyinen-isyyslaki-ei-ole-tasa-arvoa-vaan-sukupuolisyrjintaa-ja-hyvaksikayttoa-edistavaa-lainsaadantoa/

  • nimetön nimi

Miesten tasa-arvo ry (MTA) on hyvin pettynyt Eduskunnan lakivaliokunnan mietintöön[i], jossa esitetään, että hallitus ryhtyisi valmistelemaan vain tyttöjen silpomiset kieltäviä muutoksia rikoslakiin. MTA katsoo, että esitys on ristiriidassa perustuslaissa säädetyn yhdenvertaisuuspykälän kanssa, sillä se on poikia sukupuolen perusteella syrjivä. Poikien rituaalisilpomiset, jotka rikkovat poikien ihmisoikeuksia, saisivat jatkua edelleen esteettä.


MTA:n mielestä lakivaliokunnan mietintö on omituinen myös siitä syystä, että tyttöjen ympärileikkaukset on jo nyt kielletty Suomessa lailla. Sellaiseen syyllistyvä voidaan tuomita törkeästä pahoinpitelystä. Lainsäädäntö on siis tyttöjen osalta kunnossa, vain sen valvonnassa on puutteita. Poikien kohdalla tilanne on toinen, sillä vaikka poikien rituaalisilpomiset täyttävät myös törkeän pahoinpitelyn tunnusmerkistön, on korkein oikeus erittäin kiistanalaisella, huonosti ja sisäisesti ristiriitaisesti perustellulla tuomiollaan[ii] mahdollistanut niiden jatkamisen. Juuri poikien suojaksi meillä siis tarvitaan lainsäädäntöä.


MTA on perustamisestaan saakka johdonmukaisesti vaatinut lasten rituaalisten tai kulttuuristen silpomisten kieltämistä lapsen sukupuolesta riippumatta[iii]. Esityksemme on täysin sukupuolineutraali, vaikka, kuten jo tuli todettua, tyttöjen silpominen on jo kielletty, sillä katsomme, että tasa-arvoisessa ja yhdenvertaisessa oikeus- ja sivistysvaltiossa kaiken lainsäädännön on lähtökohtaisesti oltava sukupuolineutraalia. Lakivaliokunnan esitys, jonka mukaan tyttöjen silpominen kiellettäisiin rikoslaissa vielä toistamiseen, on varsinkin nykyisessä taloudellisessa tilanteessa täysin edesvastuuton ja järjetön. Rajallisille resursseille olisi parempaa käyttöä vaikka nykyisenkin kiellon valvonnassa.


MTA antaa puhtaat paperit vain lakivaliokunnan kolmelle jäsenelle, eli valiokunnan puheenjohtaja kansanedustaja Leena Merelle (ps.), kansanedustaja Mari Rantaselle (ps.) ja kansanedustaja Sebastian Tynkkyselle (ps.). He toimivat suoraselkäisesti tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien puolesta uskaltamalla vaatia myös viattomien poikavauvojen suojaamista barbaariselta silpomisrituaalilta. MTA kiittää heitä.


Lakivaliokunnan enemmistö kyllä taipui, ilmeisesti häveliäisyyssyistä, esittämään, että hallitus selvittelisi myös poikien silpomisten tilannetta Suomessa. Mutta tällaisen vastuuta väistelevän selvittelyesityksen ainoa tarkoitus on vain haudata koko kysymys loppuvaalikaudeksi, jonka jälkeen se aiotaankin aktiivisesti unohtaa. Asiaa on selvitetty jo kylliksi, ja tasa-arvon sekä ihmisoikeuksien kannalta siihen on vain yksi ainoa moraalisesti kestävä ratkaisu: sukupuolineutraalin silpomiskiellon säätäminen. Sellaiset poliittiset päättäjät, jotka eivät suoraselkäisesti ja päättäväisesti uskalla tiukassakin paikassa puolustaa universaaleja ihmisoikeuksia, lapsen oikeuksia, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ovat MTA mielestä täysin arvottomia. He voivat toki valehdella hyväuskoisimmille äänestäjille, tai edes itselleen, että he ovat pitäneet huolta poikienkin oikeuksista, mutta se on täyttä roskaa.


Erityismaininnan lakivaliokunnan jäsenistä ansaitsevat MTA:n mielestä lakivaliokunnan jäsenet, kansanedustaja Mirka Soinikoski (vihr.) ja kansanedustaja Sofia Virta (vihr.), jotka myös kannattivat sitä, että vain tyttöjen silpominen kriminalisoitaisiin (uudestaan), mutta poikien tilannetta vain selviteltäisiin. He nimittäin pettivät kaikkien arvojen lisäksi myös Vihreiden tavoiteohjelman[iv], jossa luvattiin puolueen kieltävän kaikki lasten ei-lääketieteelliset ympärileikkaukset. Tässä siihen tarjottiin tilaisuutta oikein hopealautasella, mutta ilmeisesti puoluejohtaja, sisäministeri Maria Ohisalon hehkuttama intersektionaalinen feminismi tarkoittaa käytännössä poikavauvojen uhraamista kyseisen ideologian alttarille.


MTA katsoo, että lakivaliokunnan pahimmat tasa-arvon ja ihmisoikeuksien vastustajat ovat kuitenkin kansanedustaja Antero Laukkanen (kd.) ja kansanedustaja Eva Biaudet (r.). Heidän mielestään poikien silpomistilannetta ei pitäisi edes selvittää, eikä siitä olisi saanut olla edes valiokunnnan mietinnössä mainintaa, vaan poikavauvojen silpomisten pitäisi kaikessa verisyydessään ja tuhoisuudessaan saada jatkua täysin esteettä[v]. Kansanedustajan Laukkasen kristillinen lähimmäisenrakkaus ei taida ulottua ainakaan eriuskoisten perheiden poikavauvoihin. Kansanedustaja Biaudet puolestaan on myös Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja ja tasa-arvoasian neuvottelukunnan (TANE) jäsen, mitä ei voi jättää huomiotta.


Koska julkisuudessa on tiedetty kertoa, että julkisten varojen saajilta edellytetään nykyään sitoutumista sukupuolten välisen tasa-arvoon, yhdenvertaisuuteen ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen[vi], MTA vaatii nyt, että hallitus ryhtyy välittömästi selvittämään Naisjärjestöjen Keskusliiton julkisen rahoituksen jatkamisen perusteita. Rahoitus on katkaistava, ellei järjestö selvästi ja julkisesti irtisanoudu miesvihasta ja tasa-arvon sekä ihmisoikeuksien vastustamisesta.  Naisjärjestöjen Keskusliiton edustajat on uskottavuussyistä syytä sulkea myös tasa-arvoasian neuvottelukunnan toiminnasta ainakin siihen saakka, kunnes tällaista ääriajattelua edustava aines on siivottu järjestöstä pois.


[i] https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Sivut/LaVM_6+2020.aspx


[ii] KKO 2008:93


[iii] https://miestentasaarvory.wordpress.com/miesten-tasa-arvon-linkkeja/lausunto-valtioneuvoston-ihmisoikeuspoliittisesta-selonteosta/, https://www.miestentasa-arvo.fi/2019/12/22/miesten-tasa-arvo-ryn-lausunto-kansalaisaloitteesta-tyttojen-sukuelinten-silpomisen-kieltamiseksi-kaa-1-2019-vp/


[iv] https://www.vihreat.fi/sites/default/files/attachments/page/ed1a6b06-e96b-4cbe-8c4d-50005b47c04c/poliittinenohjelma2018.pdf, s.24.


[v] https://yle.fi/uutiset/3-11570702


[vi] https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006629140.html

1/9

Julkilausumat