top of page
  • Miesten tasa-arvo ry

Miesten tasa-arvo ry: Suomen on tuettava Ukrainaa ja liityttävä NatoonMiesten tasa-arvo ry (MTA) katsoo, että Suomella on moraalinen velvollisuus auttaa Ukrainaa Vladimir Putinin hyökkäyksen torjumisessa kaikin mahdollisin tavoin, mukaan lukien aselähetykset. Kun Neuvostoliitto hyökkäsi Suomeen 30.11.1939, olisimme kipeästi tarvinneet tukea ulkomailta. Nyt on meidän vuoromme auttaa Ukrainaa. MTA vaatii Suomen hallitusta viipymättä toimittamaan Ukrainaan myös aseellista apua, jotta ukrainalaisille olisi edes jonkinlaiset mahdollisuudet puolustaa itseään, perheitään ja isänmaataan.


Vladimir Putinin tällä viikolla käynnistämän kansainvälisen oikeuden vastaisen hyökkäyksen torjumiseksi Ukraina on kieltänyt 18–60-vuotiaita miehiä poistumasta maasta. On siis selvää, että Putinin aggression välittömät seuraukset iskevät Ukrainassa nimenomaan ja kovimmin miehiin. Absurdilla tavalla jotkut järjestöt ja tiedotusvälineet ovat Suomessakin yrittäneet tehdä naisista sotien suurimpia uhreja ja käytännössä sivuuttaneet täysin miesten kuolemat, kärsimykset ja miehiin kohdistuvat ihmisoikeusloukkaukset. Ne ikään kuin vain kuuluvat asiaan. Sotatilanteissa miesten ihmisoikeuksilla ei edes vuonna 2022 näytä olevan mitään merkitystä. Miehiä pidetään edelleen yleismaailmallisesti uhrattavana (englanniksi disposable) sukupuolena. MTA pitää tällaista ajattelutapaa syvästi tasa-arvon vastaisena.


MTA muistuttaa, että vaikka Suomen perustuslain mukaan jokainen suomalainen on maanpuolustusvelvollinen, käytännössä Suomen maapuolustus on hyvin pitkälti asevelvollisten miesten varassa. Myös Suomessa sotilaallisen hyökkäyksen vaikutukset kohdistuisivat, ainakin alkuun ja voimakkaimmin, juuri miehiin. MTA vaatii, että Suomessa on ratkaisevasti muuttuneen turvallisuuspoliittisen tilanteen myötä panostettava entistä vahvemmin maanpuolustukseen. Sen on oltava valtion ykkösprioriteetti, ja laajasti ymmärrettynä valtiota turvaava ase- tai siviilipalvelus tulee ulottaa koskemaan myös naisia. On suorastaan edesvastuutonta, jos maata puolustamaan velvoitetuille miehille ei anneta riittävästi parhaita mahdollisia välineitä velvollisuuksiensa hoitamiseen ja myös itsensä suojelemiseen.


MTA on sitä mieltä, että tässä olennaisesti ja peruuttamattomasti muuttuneessa turvallisuuspoliittisessa tilanteessa Suomen on viipymättä haettava NATO:n jäsenyyttä. Liittoutumattomuus ei pelastanut Ukrainaa Venäjän hyökkäykseltä. Vainoharhaisena diktaattorina Putin löytää aina jonkin perustelun valloitussodilleen. Suomesta voi Putinin silmissä tehdä vihollisen EU-jäsenyys, NATO:n kanssa tehtävä yhteistyö, osallistuminen Venäjään kohdistuviin pakotteisiin tai oikeastaan mikä tahansa. Putin on julkisesti puhunut Venäjän imperiumin palauttamisesta ja haikaillut vuoden 1917 rajojen palauttamisen perään, mikä tarkoittaisi Suomen liittämistä väkivaltaisesti Venäjään. Putinin Venäjä ei kunnioita kansainvälistä oikeutta, sopimuksia tai ihmisoikeuksia. Jos haluamme varmistaa saavamme muilta tositilanteessa tukea, toisin kuin talvisodan syttyessä vuonna 1939, meidän on hakeuduttava NATO:n turvatakuiden piiriin. MTA katsoo, että Suomen hallituksen velvollisuutena on varmistaa, että tällä kertaa suomalaiset sotilaat, joista valtaosa on miehiä, eivät joudu kohtaamaan Venäjän hyökkäystä yksin.


Miesten tasa-arvo ry vaatii Venäjää lopettamaan sotatoimensa Ukrainassa välittömästi! Valtioiden väliset mahdolliset kiistat on aina ratkaistava rauhanomaisesti neuvotellen.


1 comentario


Saara Hännikäinen
Saara Hännikäinen
28 feb 2022

Oisko siitä mitään hyötyä että joku pienten lasten äiti jää sinne puolustamaan maataan jos ei ole edes mitään koulutusta siihen hommaan saanut? Tai tämmönen 5-kymppinen sairas nainen pyöris vaan siellä tiellä. Monet naiset varmaan jääkin, esim. hoitoalan ihmiset.

Me gusta
bottom of page