top of page
  • Miesten tasa-arvo ry

Helsinki Pride – yhdenvertaisuuden vai yksimielisyyden asialla?

Päivitetty: 18. kesäk. 2022
Miesten tasa-arvo ry (MTA) ajatteli toteuttaa tänä kesänä pitkään valmistellun suunnitelmansa ja osallistua yhdistyksenä Helsingin Pride-kulkueeseen. Tarkoituksenamme oli osoittaa järjestömme tukevan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä, vaikka MTA toiminnassaan keskittyykin, ohjelmansa mukaisesti, miesten ja poikien oikeuksien edistämiseen. Pettymyksemme oli suuri, kun meille ilmoitettiin[i], ettemme olisi järjestönä tervetulleita mukaan kulkueeseen.


MTA ry katsoo, että kulkueen organisoinnista vastaavan Helsingin Pride -yhteisön linjaus on ristiriidassa Pride-tapahtuman julkituotujen arvojen kanssa. On puhuttu monimuotoisuudesta ja siitä, että vaikuttaminen on mahdollista jokaiselle ilman pelkoa syrjinnästä[ii]. Tänä vuonna on vieläpä korostettu omien ennakkoluulojen kohtaamisen tärkeyttä[iii]. Mukaan ovat kuitenkin kelvanneet naisjärjestöt, myös jäsenkriteereissään sukupuolisyrjintää harjoittava Naisasialiitto Unioni. Vain miesten ja poikien tasa-arvo-ongelmia esille nostavalle ja miesten sekä poikien tasa-arvoisten oikeuksien puolesta kamppailevalle yhdistykselle näytetään punaista valoa, mikä osoittanee, ettei miesten ja poikien tasa-arvo-ongelmia oteta Helsingin Pride -yhteisön piirissä vakavasti.


Helsingin Pride -yhteisö on sittemmin perustellut kieltäytymistään sillä, että MTA on irtisanoutunut feminismistä[iv]. Tosiasiassa MTA ei ole antifeministinen järjestö, mutta me kyllä kritisoimme usein (etenkin intersektionaalista) feminismiä ja sen hegemoniaa suomalaisessa tasa-arvopolitiikassa. Esittämämme arvostelu on perusteltua, asiallista ja rakentavaa. Niin teemme myös jatkossa, aina kun aihetta on. Siitä huolimatta, olemme aina olleet valmiita vuoropuheluun feministien kanssa[v]. Molemminpuolisen kunnioituksen hengessä, tietenkin.


MTA pitää erittäin huolestuttavana ja vaarallisena sitä, että feminismi yritetään näin nostaa ideologiana kaiken arvostelun yläpuolelle. Toimivan moni- ja tasa-arvoisen demokratian peruskivi on avoin ja vapaa kansalaiskeskustelu, jossa ei ole mitään aatetta tai mielipidettä, jota ei saisi kyseenalaistaa ja arvostella. On ironista, että juuri ne tahot, jotka julkisesti hehkuttavat olevansa vapauden, moniarvoisuuden ja suvaitsevaisuuden puolella, ovat usein ensimmäisinä rajoittamassa sanan- ja mielipiteenvapautta, jakamassa ihmisiä meihin ja niihin (hyviin ja pahoihin) ja rakentamassa muureja eri tavoin ajattelevien ihmisten välille.


MTA pitää erittäin valitettavana, ettei Helsingin Pride -yhteisö ollut valmis kohtaamaan omia ennakkoluulojaan. MTA:n oma kokemus on se, että hyvien asioiden edistäminen edellyttää yhteistyökykyä ja kunnioitusta myös niitä kohtaan, jotka eivät ehkä ajattele kaikista asioista ihan samalla tavoin kuin me itse ajattelemme.Comments


bottom of page