top of page

Kaksi tiedotetta – kaksi tasa-arvopoliittista linjaa

Tasa-arvoasioista vastaava sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi perjantaina 1.6.2012 kaksi tasa-arvoasioita koskevaa tiedotetta.

Yksi tiedote kertoi, että miesnäkökulma tasa-arvoon olisi vahvistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana kaikissa Pohjoismaissa ja että Norjan johdolla miesnäkökulma olisi ollut hyvin esillä myös tasa- arvopolitiikkaa koskevassa pohjoismaisessa yhteistyössä. Tiedotteen mukaan tasa-arvoministeri Paavo Arhinmäki aikoo perustaa ensi syksynä työryhmän selvittämään miesten tasa-arvo-ongelmia Suomessa.

Koska suomalaiset miesasiajärjestöt, Miesten tasa-arvo ry ja Miesjärjestöjen keskusliitto ry mukaan luettuina, ovat jo pitkään vaatineet miesten tasa-arvo-ongelmia kartoittavan työryhmän perustamista, on tasa-arvoministeri Arhinmäen päätöstä tervehdittävä ilolla. Tämä tapaus osoittaa konkreettisesti, että miesaktivistien kova työ on alkanut tuottaa tulosta.

On kuitenkin ikävää, että toisesta STM:n julkistamasta tiedotteesta ei parhaalla tahdollakaan löydä miesnäkökulmaa. Tämän toisen tiedotteen mukaan STM on teettänyt kyselyn, jolla on selvitetty alueellisia eroja lähisuhdeväkivaltaa kokeneille naisille tarjolla olevissa palveluissa. Lähisuhdeväkivallan miesuhrit on siis STM:n teettämässä kyselyssä sivuutettu tyystin, vaikka tutkimukset ovat osoittaneet, että miehet kärsivät lähisuhdeväkivallasta siinä missä naisetkin.

Mikä esti STM:ää teettämästä kyselyä, jossa olisi selvitetty alueellista palvelutarjontaa kaikkien lähisuhdeväkivallan uhrien osalta, näiden sukupuolesta riippumatta? Eikö se olisi ollut tasa-arvoista, kohtuullista ja oikeudenmukaista? Jos miesnäkökulma jää vain juhlapuheiden ja kansainvälisten kokousten lisämausteeksi eikä sitä huomioida vakavissaan käytännössä harjoitettavassa tasa-arvopolitiikassa, ei jatkossakaan ole luvassa korjausta poikien ja miesten kasvavaan pahoinvointiin ja syrjäytymiseen.

Ministeri Arhinmäen asettaman työryhmän pitäisi ensi töikseen vaatia sosiaali- ja terveysministeriötä valtavirtaistamaan miesnäkökulma osaksi käytännössä harjoitettavaa tasa-arvopolitiikkaa.

ความคิดเห็น


bottom of page