top of page

Lausunto eduskunnalle tasa-arvolain toimivuudesta

Tasa-arvolakiin sisältyy vakavia ongelmia, jotka edistävät miehiin kohdistuvaa sukupuolisyrjintää. Vakavimpana ongelmana on se, että lain tavoite on epäselvästi määritelty. Tämä on johtanut siihen, että tasa-arvolain ja samalla koko Suomen tasa-arvopolitiikan tosiasiallinen tavoite on määritelty STM:n tasa-arvoyksikön sekä tasa-arvovaltuutetun toimesta.

Koska tasa-arvolain ja tasa-arvopolitiikan tavoitteen määrittely on jätetty virkamiesten tehtäväksi, on tämä johtanut toisinaan mielivaltaisiin ja miehiä syrjiviin tulkintoihin viranomaistoiminnassa. Miesten tasa-arvo ry pyytää eduskuntaa vakavasti perehtymään nykyisen tasa-arvolain ongelmiin sekä niihin ratkaisuehdotuksiin, joita yhdistyksemme tässä lausunnossa esittää.

Lue lausunto kokonaisuudessaan täältä

Commenti


bottom of page