top of page
  • Miesten tasa-arvo ry

Miehet ja tasa-arvo - 15 faktaa ja 10 ratkaisua15 Faktaa:

1. Asevelvollisuus koskee Suomessa vain miehiä.


2. Poikavauvojen sukuelinten ei-lääketieteelliset ympärileikkaukset ovat laillisia.


3. Vastasyntyneiden poikien elinajanodote on 79 vuotta, mutta tyttöjen 84,6 vuotta.


4. Yli 75 % itsemurhan tehneistä on miehiä.


5. Noin 70 % henkirikosten uhreista on miehiä.


6. Tutkitusti miehiin kohdistuu parisuhteissa lähes yhtä paljon väkivaltaa kuin naisiin.


7. Joka kahdeksas peruskoulunsa päättävä poika ei osaa lukea kunnolla.


8. Lukiokoulutuksessa poikien osuus on 40 prosenttia.


9. Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittajista miesten osuus on 33 prosenttia.


10. Lähivanhemmista noin 18 prosenttia on isiä.


11. Pitkäaikaistyöttömistä 60 % on miehiä.


12. Joka viides alle 25-vuotias mies on syrjäytynyt.


13. Asunnottomista 4/5-osaa on miehiä.


14. Vangeista miehiä on yli 90 prosenttia.


15. Miehiä kuolee alkoholin käytön seurauksena kolme kertaa niin paljon kuin naisia. Huumeiden yliannostukseen ja muihin huumeisiin liittyviin syihin miehiä kuolee neljä kertaa enemmän.
Ratkaisuja:


1. Muutetaan lainsäädäntö sukupuolineutraaliksi. Kaikille on taattava samat oikeudet ja velvollisuudet sukupuolesta riippumatta.


2. Julistetaan nollatoleranssi kaikille väkivallalle, tekijän tai uhrin sukupuolesta riippumatta.


3. Panostetaan miesten terveydenhuoltoon yhtä paljon kuin naisten.


4. Räätälöidään hyvinvointipalvelujen turvaverkko miehille paremmin sopivaksi ja miehet tavoittavaksi.


5. Turvataan lapsen oikeus vanhempiinsa ja kohdellaan isiä ja äitejä yhdenvertaisina vanhempina.


6. Muokataan koulua paremmin pojille sopivaksi, ja tehdään koulutuksesta poikia motivoivaa, tukevaa ja kannustavaa.


7. Sallitaan miesten ja poikien olla juuri sellaisia, kuin he itse haluavat olla. Ei painosteta, saati pakoteta, heitä mihinkään muottiin.


8. Kohdellaan miehiä ja poikia samalla arvostuksella ja kunnioituksella kuin naisia ja tyttöjä.


9. Lopetetaan miesten ja miehisyyden demonisointi.


10. Tunnistetaan ja tunnustetaan, ettei sukupuolten tasa-arvoa voida koskaan saavuttaa, jos poikien ja miesten oikeuksia ja tasa-arvo-ongelmia ei oteta huomioon. Arvioidaan jokaista tasa-arvokysymystä aina automaattisesti sekä mies- että naisnäkökulmasta.Hyvää kansainvälistä miestenpäivää 2021!
Opmerkingen


bottom of page