top of page

Miesten tasa-arvo ry:n vastalause EU:n perusoikeusvirastolle

Miesten tasa-arvo ry on erittäin pettynyt siihen, että Euroopan perusoikeusviraston tuoreessa väkivaltatutkimuksessa¹ ei oteta huomioon miehiin kohdistuvaa väkivaltaa.

Miesten tasa-arvo ry vaatii räikeän yksipuolisten väkivaltatutkimusten lopettamista tasa-arvon nimissä. Jatkossa väkivaltatutkimuksissa on aina selvitettävä sekä miesten, että naisten kokemukset vertailukelpoisen aineiston saamiseksi. Huolellisesti tehdyt, tasapuoliset tutkimukset² antavat realistisemman kuvan todellisuudesta, joten niille perustuva politiikka on todennäköisemmin oikeansuuntaista ja oikeudenmukaista. Suomen edustajien on varmistettava, että tämä viesti menee perille myös EU:ssa, Euroopan neuvostossa ja YK:ssa.

EU:n perusoikeusviraston tuoreessa tutkimuksessa tietoja kerättiin vain naisten väkivaltakokemuksista. Miesten kokemuksia ei kerätty lainkaan, mikä on iso tappio todellisen tasa-arvon edistämiselle Suomessa ja Euroopassa. Tämä on selvä signaali siitä, ettei yhteistä, miesnäkökulman huomioivaa, tasa-arvopolitiikkaa edes yritetä rakentaa EU:ssa tällä hetkellä, vaan vuodesta toiseen halutaan jatkaa samaa, täysin yksipuolista naisasian ajamista tasa-arvon varjolla.

Miksi tutkimuksessa ei samalla selvitetty miesten kokemuksia? Eikö miesten henkeä ja terveyttä pidetä EU:ssa, tai EU:n perusoikeusvirastossa, yhtä arvokkaina kuin naisten? Eikö miehiin kohdistuvaa väkivaltaa pidetä yhtä pahana ja tärkeänä ongelmana? Eikö miehillä katsota olevan yhtäläistä oikeutta elää ilman väkivaltaa ja sen pelkoa? Pelätäänkö, että miesten kokemusten selvittäminen romahduttaisi jo pahoin kolhiintuneen myytin väkivallan sukupuolittuneisuudesta?

Eikö se olisi myös naisten etu, että miehiin kohdistuva väkivalta otettaisiin vihdoin vakavasti, että myös sitä pyrittäisiin vähentämään, sillä tällöin väkivallan kierteen syntyminen voitaisiin estää ennen kuin se edes pääsee alkamaan? Tosiasiahan nimittäin on, että väkivaltaan turvautuvat ihmiset ovat usein itse omakohtaisten kokemusten kautta omaksuneet väkivallan ongelmanratkaisun keinokseen. Ne tutkimukset, joissa miesten väkivaltakokemuksia on selvitetty, ovat osoittaneet selvästi ja toistuvasti, että miehiin kohdistuu vähintään yhtä paljon väkivaltaa kuin naisiin . Mistään pikkuasiasta ei siis todellisuudessa ole kyse. Vuosia miesjärjestöille on luvattu muuttaa tasa-arvopolitiikan ja väkivallan vastaisen työn suuntaa vastaamaan näiden tasapuolisempien tutkimusten tuloksia, mutta muutoksen tielle kertyy jatkuvasti esteitä yksipuolisten tutkimusten muodossa.

Suomessa harjoitettu tasa-arvopolitiikka perustuu valitettavan pitkälti edelleen näille yksipuolisuudessaan harhaanjohtaville tutkimuksille. Kun miehiin kohdistuvaa väkivaltaa ei suostuta tutkimaan, ei sen laajuutta havaita, jolloin väkivallan uhriksi joutuvat miehet jäävät vaille tarvitsevaansa apua. Miehiin kohdistuva väkivalta jää pitkälti piiloon, sillä miesten kynnys ilmoitusten tekoon on korkealla, eivätkä viranomaiset suhtaudu miehiin kohdistuvaan väkivaltaan riittävän vakavasti. Kun suurempaa ongelmaa ei virallisesti ole, ei myöskään nähdä tarvetta laajemmille, miehet huomioiville, tutkimuksille. Noidankehä on valmis.

_________________________

¹http://www.hs.fi/kotimaa/Tutkimus+Suomi+on+naisille+EUn+toiseksi+v%C3%A4kivaltaisin+maa/a1393915723624, http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-main-results_en.pdf

²http://www.heuni.fi/en/index/publications/heunireports/reportseries66.tuhansieniskujenmaa-miestenkokemavakivaltasuomessa.html, http://yle.fi/uutiset /torkea_perhevakivalta_kohdistuu_miehiin_naisia_useammin/5487134, http://www.optula.om.fi/material/attachments/optula/julkaisut/verkkokatsauksia-sarja/DzlYiwy7b/parisuhdevakivalta_34.pdf, http://miestentasaarvory.files.wordpress.com/2009/11/lsvv-taulukko.jpg

Comments


bottom of page