top of page

Perhesurmat, tasa-arvo ja THL

Keskustelu perhesurmista käy kuumana Rautavaaralla sattuneen tragedian seurauksena. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntija Minna Piispa on kommentoinut tapausta väittäen, että miesten ja naisten tekemät perhesurmat eroaisivat toisistaan motiiviensa perusteella . Piispan mukaan lapsensa surmaavat äidit kokevat elämäntilanteensa jollain tapaa epätoivoiseksi. He haluavat tappamalla pelastaa lapsensa tilanteesta, jossa he eivät enää itse voisi huolehtia lapsistaan. Veriteossa on siis heidän kohdallaan kysymys jonkinlaisesta hätähuudosta. Perhesurmiin syyllistyvät isät ovat puolestaan Minna Piispan mukaan omistushaluisia. He haluavat tappamalla kostaa eroa suunnitelleelle puolisolleen.

Toisin sanoen, Piispan mukaan perhesurmaan syyllistyvät äidit ovat vaikeiden olosuhteiden viattomia, mutta hyvää tarkoittavia, uhreja, kun taas niihin syyllistyvät isät ovat omistushaluisia ihmishirviöitä. Vaikka itse teko olisi sama, taustalla oleva pelko lasten menettämisestä olisi sama, mielenterveys ja elämän tukipylväät horjuisivat samalla tavalla, Piispan tulkinta äidin motiivista on positiivisen altruistinen ja isän motiivista yksioikoisen tuomitseva.

Miesten tasa-arvo ry pitää Minna Piispan näkemyksiä seksistisinä ja miesvihamielisinä. Piispan näkemysten mukaan äidin väkivaltaisen käytöksen syy ei koskaan ole naisessa itsessään, vaan aina jossain ulkopuolisessa tekijässä. Eikö isän väkivaltaisuuteen voida yhtä lailla hakea selitystä mielenterveysongelmista, stressistä, uupumuksesta, talousvaikeuksista, omista väkivaltakokemuksista tai vaikka perheen sisäisistä ristiriidoista? Miksi isät halutaan nähdä sisäsyntyisesti pahoina? Tosiasiassa tutkimukset ovat osoittaneet, että naiset ovat omistushaluisuuttaan jopa valmiimpia käyttämään väkivaltaa parisuhteessa. Näistä tutkimuksista THL:ssa ei ilmeisesti olla tietoisia.

Miesten tasa-arvo ry katsoo, että Piispan ulostulo on yritys ylläpitää äitimyyttiä. Äitimyytti on perheväkivallan torjunnan kannalta ongelma, sillä se muodostaa esteen sille, että väkivaltaisia ajatuksia hautovat äidit hakisivat tai saisivat tarvitsemaansa apua. Eiväthän täydelliset äidit tarvitse mitään apua. Eivätkä sivulliset osaa tunnistaa vaaravyöhykkeessä olevia äitejä, kun viranomaiset ovat ulkoistaneet syyllisyyden perheväkivaltaan muualle. Paradoksaalisesti Piispan linja estää myös avun tarpeessa olevia isiä hakemasta apua, sillä kukapa tuntisi itsensä hirviöksi, tai haluaisi sellaisen leimaa kantaa. Mustavalkoinen, epärealistinen ja seksistinen käsitys perhesurmista on siis erittäin haitallinen.

Miesten tasa-arvo ry haluaa tietää, miten THL suhtautuu asiantuntijansa lausuntoon? Pitääkö THL perhesurmiin syyllistyneitä naisia vain olosuhteiden uhreina ja niihin syyllistyneitä miehiä pahan ruumiillistumina? Onko THL sitä mieltä, että Rautavaaran tragedian jälkeen sen asiantuntija edusti parhaalla tavalla THL:aa arvioidessaan perhesurmaan syyllistyvän äidin pyrkivän pelastamaan lapsensa? Oliko tämä THL:n mielestä asiallista käytöstä lapsensa menettänyttä isää kohtaan?

Näyttää vahvasti sille, että suomalaiset viranomaiset THL:n johdolla suhtautuvat naisten väkivaltaisuuteen ja naisten tekemiin perhesurmiin suurella ymmärryksellä, mutta vastaavaa empatiaa ei löydy väkivaltaisia tai perheensä surmanneita miehiä kohtaan. Voidaanko odottaa, että näin vahvat ennakkoasenteet eivät vaikuttaisi viranomaisten toimintaan lainkaan? Usko viranomaisten kykyyn toimia tasapuolisesti on pahasti koetuksella.

Comments


bottom of page