top of page

YLE Euroopan neuvoston muunneltujen totuuksien äänitorvena

YLE uutiset on julkaissut ”perheväkivalta”-tunnuksen alla jutun, jossa haastateltavana on Euroopan neuvoston asiantuntijaksi kutsuttu Johanna Nelles. Nelles, joka on Euroopan neuvoston GREVIO-tarkastusryhmän jäsen, vaatii jutussa Suomelta enemmän toimia naisiin kohdistuvan väkivallan kitkemiseksi[i].

Miesten tasa-arvo ry hämmästelee juttua. Ensinnäkin Nelles puhuu jutussa koko ajan vain naisiin kohdistuvan väkivallan kitkemisestä, vaikka tutkitusti tiedetään, että Suomessa miehet kokevat parisuhteissaan väkivaltaa ihan siinä missä naisetkin.[ii] Naiskeskeisyyden sijasta Euroopan neuvoston tulisi puolustaa kaikkien ihmisten tasa-arvoisia ihmisoikeuksia, kuten oikeutta tasa-arvoon ja elämään[iii].

Johanna Nelles väittää jutussa, että Suomalaisessa lainsäädännössä raiskauksen määritelmä perustuisi voimankäytölle. Nellesin väite on paikkansa pitämätön. Rikoslain 20 luvun 1 §:ssä todetaan: ”Raiskauksesta tuomitaan myös se, joka käyttämällä hyväkseen sitä, että toinen tiedottomuuden, sairauden, vammaisuuden, pelkotilan tai muun avuttoman tilan takia on kykenemätön puolustamaan itseään tai muodostamaan tai ilmaisemaan tahtoaan, on sukupuoliyhteydessä hänen kanssaan.”. Raiskauksesta voidaan siis suomalaisen lainsäädännön mukaan tuomita, vaikka väkivaltaa tai sen uhkaa ei olisi käytetty.

Nelles esittää myös, ettei raiskauksesta voisi Suomessa tulla tuomiota ilman mustelmia. Tosiasiassa raiskausoikeudenkäynneissä on usein kyse sana vastaan sana tilanteesta[iv]. Mitään näyttöä väkivallasta ei välttämättä ole, eikä sellaista tuomioon liioin edes vaadita. Suomessa raiskauksesta voi saada tuomion myös täysin perättömän syytöksen johdosta[v]. Perättömät raiskausilmoitukset ovat vakava ongelma myös ihmisoikeuksien kannalta, joten Euroopan neuvoston edustajan pitäisi olla niistä tietoinen ja huolissaan.

Miesten tasa-arvo ry pitää täysin käsittämättömänä, että Euroopan neuvoston asiantuntijana voi esiintyä ihminen, joka ei selvästi tunne ns. asiaansa lainkaan. Johanna Nelles ei tunne Suomen lainsäädäntöä, eikä suomalaisia oikeuskäytäntöä.  Euroopan neuvoston GREVIO-ryhmän tasosta Nellesin totuuden vastaiset puheet kertovat kaiken tarvittavan. Miesten tasa-arvo ry pitää erittäin tärkeänä, että Euroopan neuvoston GREVIO-tarkastusryhmän raporteille ei anneta Suomessa jatkossa enää mitään arvoa. Niin kauan kuin Euroopan neuvosto sallii Nellesin kaltaisten tosiasioista piittaamattomien ”asiantuntijoiden” toimia edustajinaan, ei Euroopan neuvoston raporteilla ole mitään uskottavuutta.

Jutun loppupuolella Nelles asettuu tukemaan Suomen rikoslain raiskausta koskevien säännösten muuttamista suostumusperusteiseksi todeten: ”Tämä laki siirtää vastuun naisen halun tietämisestä miehelle.” Euroopan neuvosto painostaa siis Suomea säätämään lain, jossa edellytetään miesten pystyvän lukemaan naisten ajatuksia ja jossa oikeustoimikelpoisilta, aikuisilta naisilta on poistettu kaikki vastuu seksuaalisissa kanssakäymisissään. Miesten tasa-arvo ry katsoo, että Suomessa lainsäädännön tulee perustua sukupuolten väliselle tasa-arvolle, oikeudenmukaisuudelle ja järjenkäytölle. Niinpä Euroopan neuvoston vaatimat muutokset Suomen lainsäädäntöön on torjuttava.

Miesten tasa-arvo ry kysyy myös, mikä on YLE Uutisten motiivi levittää Nellesin muunneltuja totuuksia? YLE on julistanut edustavansa vastuullista journalismia[vi] ja sitoutuneensa JSN:n journalistin ohjeisiin[vii]. YLE:n omissa arvoissa painotetaan totuudenmukaista tiedonvälitystä[viii]. Mihin unohtuivat vastuullisuus, pyrkimys totuudenmukaisuuteen, faktantarkistus ja kriittisyys tietolähteitä kohtaan tätä juttua tehtäessä? Mitä arvoa on tiedonvälityksellä, jos haastateltava saa YLE:n jutussa asiantuntija-statuksensa turvin tarinoida ihan mitä tahansa?

Comments


bottom of page