top of page

Lausunto palkkatasa-arvosta

Miesten tasa-arvo ry:n mielestä palkkatasa-arvon mittaaminen naisten ja miesten kokonaisansioita toisiinsa vertailemalla on harhaanjohtavaa, koska kokonaisansioiden vertailu jättää palkkaeron syynä olevat taustatekijät huomiotta. Täysin samasta työstä tulee toki maksaa sama palkka.

Pauli Sumasen tutkimuksen mukaan sukupuolten välinen palkkaero johtuu yksinkertaisesti siitä, että miehet tekevät enemmän työtunteja kuin naiset. Ei ole epätasa-arvoista maksaa suuremmasta työmäärästä miehille enemmän.

Useat tutkimukset osoittavat, että miehet valitsevat mieluummin korkeasti palkattuja kuin mukavia töitä, kun taas naiset arvostavat enemmän työn mukavuutta. Naisilla on toki oikeus valita mieleisiään töitä. Ei ole kuitenkaan epätasa-arvoista maksaa vaarallisista ja epämukavista töistä miehille enemmän.

Vanha hokema ”naisen euro on 80 senttiä” joutaa joka tapauksessa roskakoriin, koska se antaa virheellisen kuvan sukupuolten välisestä palkkatasa-arvosta.

Lukemista

Pauli Sumanen: ”Hyvinvointimme nojaa miesten uutteruuteen”

Taloussanomat: Miehet painavat töitä niska limassa – naiset eivät

Henry Laasanen: Palkkatasa-arvo on harhaanjohtava käsite Gender Wage Differentials and the Occupational Injury Risk: Evidence from Germany and the US An Analysis of Reasons for the Disparity in Wages Between Men and Women New research shows discrimination is not causing the gender pay gap

Warren Farrell: Why men earn more than women

bottom of page