top of page

Miesten tasa-arvo ry:n miestenviikon kannanotto: Asunnottomuus, tasa-arvo ja empatiavaje

Asunnottomien yötä vietettiin jälleen 17.10.2019. Tänä vuonna tapahtuman teemaksi oli valittu ”Varjojen naiset”, eli naisten asunnottomuus.[i] Useissa tiedotusvälineissä tehtiinkin näyttäviä juttuja asunnottomien naisten kokemuksista. [ii]

Miesten tasa-arvo ry:n mielestä tiedotusvälineissä olisi ehdottomasti pitänyt tuoda esiin se tosiasia, että noin 80 prosenttia asunnottomista Suomessa on miehiä. [iii] Asunnottomuus on yksi keskeisistä miesten tasa-arvo-ongelmista Suomessa, mutta jostain syystä tämä tosiasia tahtoo jäädä uutisoinnissa pimentoon. Miesten tasa-arvo ry huomauttaa, ettei tässä ole kyse vain yhden teemavuoden vaikutuksesta, vaan asunnottomuutta on aiemminkin haluttu tiedotusvälineissä lähestyä kovin naisnäkökulmaisesta suunnasta. Näin on tehty myös viime vuonna[iv], vuonna 2017[v] ja niin edelleen[vi]. Eikä naiskeskeisyys rajoitu vain mediaan. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on myös päättänyt jakaa tukea käytännössä vain naisten asunnottomuuden vastaiselle hankkeelle[vii].

Miesten tasa-arvo ry pitää tärkeänä sitä, että asunnottomuudesta päästäisiin Suomessa viimein eroon, niin miesten, kuin naistenkin osalta. Se on kuitenkin vaikeaa, jos asunnottomien enemmistön, eli miesten, kokemukset ja kohtalot eivät nouse esiin. Jos katsotaan, että naisten asunnottomuuteen liittyy erityispiirteitä, niin ehdottomasti niitä liittyy myös miesten asunnottomuuteen.

Miesten tasa-arvo huomauttaa, että Suomessa on usein perusteltu keskittymistä nimenomaan naisiin kohdistuvaan parisuhdeväkivaltaan sillä, että se olisi yleisempää, kuin miehiin kohdistuva parisuhdeväkivalta.  Miesten tasa-arvo ry on kyseenalaistanut tämän näkemyksen paikkansapitävyyden tieteellisten tutkimusten ja tilastojen perusteella[viii]. Koska asunnottomuuden käsittelyssä asunnottomien sukupuolijakaumaa ei näytetä pitävän millään muotoa olennaisena asiana, on kohtuullista odottaa, ettei lähisuhdeväkivaltaa koskevassa uutisoinnissa enää jatkossa jumiuduta enemmän tai vähemmän epäluotettavien lukujen taakse, vaan rohkeasti nostetaan esiin miehiin kohdistuvan parisuhdeväkivallan erityispiirteitä.

Miesten tasa-arvo ry katsoo, että keskeinen syy siihen, että asunnottomuudenkin käsittelyssä painopiste on naislähtöinen, johtuu pitkälti poikia ja miehiä kohtaan tunnetusta sukupuolten välisestä empatiavajeesta. Miehiä ja poikia kohtaan tunnetaan tutkitusti vähemmän empatiaa kuin naisia ja tyttöjä[ix]. Juuri tästä syystä viranomaisten, poliitikkojen ja median pitäisi olla erityisen tarkkoina tasa-arvoon liittyviä aiheita käsiteltäessä. Vain siten voimme ylittää tasa-arvokeskustelussa ja – politiikassa empatiavajeen aiheuttaman vääristymän.

Commentaires


bottom of page