top of page

Eduskunnan oikeusasiamieheltä huomautus STM:lle miesten liian vähäisestä määrästä

Tasa-arvoasioista vastaava sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on vahvasti asettunut tukemaan kiintiöitä sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisen välineenä[i]. STM joutui vuonna 2017 noloon valoon, kun kävi ilmi, ettei ministeriö itse ollut kunnioittanut tasa-arvolaissa säädettyjä kiintiömääräyksiä asettaessaan virkamiestyöryhmän valmistelemaan valinnanvapauslakia. Tasa-arvolain mukaan työryhmässä molempien sukupuolten osuuden olisi pitänyt olla vähintään 40 %[ii], mutta STM nimitti yhdeksän virkamiehen muodostamaan työryhmään sen asettamisvaiheessa seitsemän naista ja vain yhden miehen (yksi paikka jäi tässä vaiheessa vielä nimeämättä)[iii]. Ministeriön toiminta herätti huomiota mediassa[iv].

Miesten tasa-arvo ry (MTA ry) tuomitsi ainoana tasa-arvoasioihin keskittyneenä kansalaisjärjestönä STM:n lainvastaisen toiminnan jyrkästi[v]. MTA ry totesi kannanotossaan, ettei tasa-arvolain kiintiösäännöksillä ollut mitään uskottavuutta, jos jopa tasa-arvoasioista vastaava ministeriö katsoi voivansa kävellä niiden ylitse tuosta vain. Tapauksen myötä vahvistui myös epäilys siitä, että viranomaiset noudattavat tasa-arvolain kiintiösäännöksiä tunnollisesti vain naisten edustuksen osalta. Miesten jääminen aliedustetuksi ei viranomaisia näytä samassa määrin huolettavan. Lisäksi miesten ja poikien aseman parantamisen kannalta olisi ollut aivan olennaista, että miesnäkökulma olisi tullut edustetuksi tasapuolisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen tulevaisuutta selvitettäessä.  MTA ry ei jättänyt asiaa vain paheksuvan kannanoton varaan, vaan yhdistys teki STM:n lainvastaisesta toiminnasta kantelun Eduskunnan oikeusasiamiehelle.

Eduskunnan oikeusasiamies on päätöksessään (EOAK/4533/2017) todennut STM:n toiminnan lainvastaiseksi ja antanut ministeriölle huomautuksen[vi]. MTA ry:n kantelu tuotti siis tulosta. Edes ministeriö ei voi rikkoa lakia mielivaltaisesti. Epäilemättä kantelun tuloksena valtionhallinnossa suhtaudutaan jatkossa vakavammin tasa-arvolain säädösten noudattamiseen ja varmistetaan, että myös miesten edustus erilaisissa komiteoissa, toimikunnissa ja työryhmissä ylittää tasa-arvolaissa säädetyn minimitason.

留言


bottom of page