top of page
  • Miesten tasa-arvo ry

Kantelu poliittisten naisjärjestöjen rahoituksesta oikeuskanslerille

Päivitetty: 23. jouluk. 2023


Miesten tasa-arvo ry (MTA) toteaa, että esityksessään eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2024 valtioneuvosto esittää 9.10.2023 sukupuoliperusteista tukea naisten poliittiseen toimintaan seuraavasti (ote talousarvioesityksestä):

 

"50. Puoluetoiminnan tukeminen (kiinteä määräraha) Momentille myönnetään 34 566 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää puoluelain (10/1969) 9 §:n sekä puolueiden toiminnan tukemiseen myönnettävistä avustuksista annetun asetuksen (27/1973) 1 §:n mukaisesti avustuksiin eduskunnassa edustettuina oleville puolueille niiden säännöissä ja yleisohjelmissa määritellyn julkisen toiminnan tukemiseen. Määrärahasta 34 393 170 euroa on tarkoitettu käytettäväksi puolueiden poliittisen toiminnan tukemiseen sekä puolueiden tiedotustoiminnan ja viestinnän tukemiseen. Tästä 5 % on tarkoitettu puolueille naisten poliittiseen toimintaan sekä samoin 5 % puolueille niiden piirijärjestöjen toimintaan samojen perusteiden mukaisesti kuin edellä mainitut avustukset. Määrärahasta saa käyttää 172 830 euroa avustuksena Ahvenanmaan maakuntahallitukselle poliittisen toiminnan ja tiedotustoiminnan tukemiseen Ahvenanmaan maakunnassa.”[i]

 MTA:n mielestä valtioneuvoston mainittu esitys on ristiriidassa perustuslain yhdenvertaisuusvaatimuksen sekä naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain kanssa. Naisten erityiskohtelulle ei ole perusteita nykytilanteessa, jossa maan hallituksessa ministereiden enemmistö on naisia, edellisen hallituksen ministereiden enemmistö oli naisia, enemmistö poliittisten puolueiden puheenjohtajista on naisia, hyvinvointialueiden valtuutettujen enemmistö on naisia ja kansanedustajien ja kuntavaltuutettujen sukupuolijakauma on hyvin tasainen. Lisäksi naisten ryhtymistä politiikkaan ei jarruta miehille pakollinen, pitkäkestoinen varusmies- tai siviilipalvelus.


Comments


bottom of page