top of page
  • nimetön nimi

Miesten tasa-arvo ry: TANE:n ja SYL:n on irtisanouduttava miesvihasta

Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) sosiaalipoliittinen asiantuntija ja Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan (TANE) miesjaostossa edustetun Miehet ry:n hallituksen jäsen ja yhdistyksen viestintävastaava Touko Niinimäki on nostattanut tänään kohua Twitterissä kirjoittamalla seuraavasti[i]:Miesten tasa-arvo ry (MTA) katsoo, että Niinimäen twiitti on miehiä kollektiivisesti syyllistävä, mustamaalava ja leimaava. Se on seksististä ja erittäin loukkaavaa vihapuhetta puhtaimmillaan. Viestillään Niinimäki lietsoo miesvihaa ja sukupuolten välistä vastakkainasettelua. MTA korostaa, että länsimaisessa oikeus- ja sivistysvaltiossa on käytössä syyttömyysolettama. Kukaan ei ole lähtökohtaisesti syyllinen. Kollektiivista syyllisyyttä ei liioin oikeus- ja sivistysvaltioissa tunneta. Jokainen meistä vastaa vain omista teoistaan. Yksittäinen mies ei ole yhtään sen enempää vastuussa toisen miehen teoista, kuin vaikkapa nainen on toisen naisen. Ihmiset ovat yksilöitä, eikä heidän tarvitse alistua Niinimäen harjoittamaan ylimieliseen lokerointiin. MTA muistuttaa, että ylivoimainen valtaosa suomalaisista miehistä on kunnon kansalaisia, jotka eivät muodosta uhkaa kenellekään. Eivät naisille, eivätkä vähemmistöille (miehet ovat sitä paitsi vähemmistö Suomessa). Päinvastoin, miehet ovat monessa suhteessa syrjittyjä (lainsäädäntö, koulutus jne.) ja huono-osaisia (esim. asunnottomuus, syrjäytyminen ja väkivallan uhriksi joutuminen) ihmisiä, joita pitäisi kaikin tavoin tukea, kannustaa ja myös kunnioittaa tasa-arvoisina ihmisinä.


Touko Niinimäen viesti ei eroa millään muotoa niistä viesteistä, joissa kokonaisia kansanryhmiä julistetaan rikollisiksi tai uhiksi vaikkapa heidän ihonvärinsä, etnisen taustansa, uskonnollisen vakaumuksensa tai seksuaalisen suuntautumisensa perusteella. Tällöin tunnistamme välittömästi, että kyse on kiihotuksesta kansanryhmää vastaan. Niinimäen esittämän henki on täysin sama.


Hyväksyvätkö SYL ja TANE miesjaostoineen Niinimäen loukkaavan ja seksistisen viestin? Onko mies, siis aivan jokainen mies, TANE:n ja SYL:n mielestä lähtökohtaisesti uhka naisille ja vähemmistöille? MTA vaatii TANE:a ja sen miesjaostoa, sekä SYL:ää irtisanoutumaan julkisesti Niinimäen edustamasta miesvihasta. Seksistinen vihapuhe on tuomittava täysin yksiselitteisesti ja viipymättä. Vihapuhe nimenomaan lisää turvattomuutta ja vastakkainasettelua, ei yhteisymmärrystä tai yhteistyötä. Suomessa tarvitaan juuri nyt, koronakriisin keskellä, kipeästi rakentavaa ja keskinäiselle kunnioitukselle perustuvaa puhetta tasa-arvosta. Puhetta, jossa mitään ihmisryhmää ei kollektiivisesti leimata ja mustamaalata. Puhetta, jossa miehet eivät ole uhka, vaan mahdollisuus.


Comments


bottom of page