top of page

Kuntavaalit 2021

On aika käynnistää tasa-arvo - avoin kirje kuntavaaliehdokkaille 2021

 

 

Tasa-arvo nyt

 

Olemme tasa-arvon nykytilasta ja sen kehittämisen painotuksista hyvin huolestuneita. Maassamme edelleen virallisesti väitetään, että naiset ovat miehiä heikommassa asemassa, vaikka maan hallituksessa on alusta asti ollut selkeä naisenemmistö, vaikka enemmistö eduskuntapuolueiden puheenjohtajista on naisia, vaikka korkea-asteen opiskelijoista vain kolmannes on miehiä, vaikka asunnottomista ja itsemurhan tehneistä kaksi kolmannesta on miehiä ja vaikka asevelvollisuus viivästyttää vain miesten opintoja ja lyhentää vain miesten työuria, vieläpä ilman eläkekertymää. Naisten terveydenhoitoon käytetään reilusti enemmän rahaa kuin miesten terveydenhoitoon. Tyttöjen elinajanodote vuonna 2019 oli yli viisi vuotta pidempi kuin pojilla. Naisten sukuelinten silpominen on kriminalisoitu, miesten ei. ”Itsellisille” naisille ja naispareille maksetaan hedelmöityshoidot verovaroista ja näin tuetaan lasten tarkoituksellista isättömyyttä. ”Itsellisille” miehille ei ole mitään perhe- tai lapsitukia.

kuntavaalit-2021-mta.png

Tavoitteemme seksistisen lainsäädännön osalta

 

Maamme sukupuolitetulla lainsäädännöllä on onnistuneesti parannettu naisten asemaa. Samalla miehet on täysin unohdettu. Naissukupuolen suosimiseen lainsäädännössä ei enää ole perusteita. Niinpä katsomme, että

 

 • Tasa-arvolain 1§:stä on poistettava naisten aseman parantamistarkoitus, koska naisten aseman ei voida katsoa olevan miesten asemaa huonompi

 • Asevelvollisuuslaki ja siviilipalveluslaki on uudistettava sukupuolineutraaleiksi

 • Laki eräiden naisjärjestöjen valtionavusta on lakkautettava, koska miesjärjestötkään eivät saa valtionavustusta eivätkä naiset ole miehiä heikommassa asemassa

 • Puoluetuen naisjärjestöosuus (5% puoluetuesta) on lakkautettava perusteettomana

 • Rikoslain vain äideille alennetun rangaistuksen lapsensa surmaamisesta mahdollistava lapsensurma-rikosnimike on poistettava

 • Syöpäseulonnat on ulotettava koskemaan myös miesten syöpiä

 • Lasten sukuelinten ei-lääketieteellisten leikkausten kiellon on koskettava myös poikia

 

 

Kuntapolitiikan ja kuntien toiminnan kehityskohteet miesten tasa-arvon näkökulmasta

 

 • Kunnallisesta henkilöstöstä 80 % on naisia. Miesten määrää kunnallisissa sukupuolisensitiivisissä tehtävissä (opetus, sosiaalitoimi, terveydenhoito) pitää nostaa niin, että sukupuolten tasa-arvoinen kohtelu voidaan turvata

 • Jos sukupuolitietoista budjetointia harjoitetaan, siihen pitää sisällyttää tulonsiirtojen saajien  analysoinnin lisäksi myös maksajien analysointi

 • Terveydenhoito on vahvasti sukupuolitettua; naiset ovat oikeutettuja kohdunkaula- ja rintasyöpien ilmaiseen seulontaan, jonka kunnat järjestävät, mutta Suomen yleisintä syöpää, miesten eturauhassyöpää ei seulota. Eturauhassyöpään kuolee Suomessa vuosittain vajaa 1000 miestä. Toivomme myös kuntapäättäjien ajavan tasa-arvoa taistelussa syöpiä vastaan

 • Sosiaalitoimi sekä lastensuojelu ovat vahvasti naisvaltaisia. Miesnäkökulmaa tulee määrätietoisesti lisätä

 • Neuvolapalveluissa tulee huomioida isät tasavertaisina vanhempina äitien kanssa

 • Poikien menestymistä peruskouluissa on parannettava. Koulunkäynnin aloittaminen vuotta nykyistä vanhempana auttaisi monia poikia. Välituntiaktiviteettien lisäämisellä saatettaisiin turvata menestystä ja työrauhaa. Miesopettajia tarvitaan kouluihin lisää – aikuisten maailma varsinkaan alakoulussa ei saa näyttäytyä pelkästään naisten maailmana.

 

 

Haluamme kiittää kaikkia kuntavaaleissa ehdolle asettuneita. Valtuutettuna toimiminen vaatii paneutumisen lisäksi ahkeruutta, tietoa ja rohkeutta! Tasa-arvoasioissa olemme valmiita keskustelemaan, auttamaan ja tukemaan teitä!

 

 

Miesten tasa-arvo ry

MTA:n avoimen kirjeen kuntavaaliehdokkaille 2021 kokonaisuudessaan pääset lukemaan tästä.

Jos haluat liittyä yhdistyksen jäseneksi, jäsenanomuksen voit jättää tästä.

Jos et halua liittyä jäseneksi, mutta haluat liittyä MTA:n tiedotuslistalle saadaksesi tietoa mm. yhdistyksen järjestämistä tapahtumista ja tilaisuuksista (noin kolme kertaa vuodessa), jätä alle sähköpostiosoitteesi ja klikkaa lähetä.

Lähetä

Lähetetään. Odota hetki....

bottom of page